top of page
Umhverfisstefna Bílar & hjól
2018
 • Umhverfismál eru á meðal forgangsverkefna Bílar og hjól .ehf og mun fyrirtækið aðlaga starfshætti og rekstur þess að ábyrgri afstöðu til umhverfisverndar.

 • Stöðugt ber að fylgja eftir stefnumótun og stjórnun umhverfismála í ljósi nýrra laga og reglna, starfsátta atvinnugreinarinnar, tækniþróunnar, þarfa neytenda og væntinga almennings.

 • Bílar og hjól hefur frumkvæði að endurbótum á starsháttum sem leiða til betri umhverfisverndar.

 • Bílar og hjól mun þjálfa og hvetja starfsmenn til að sinna störfum með fullu tilliti til umhverfisverndar.

 • Bílar og hjól mun taka tillit til umhverfisþátta s.s. orkuneyslu og nýtingu hráefnis við val á vörum, birgjum og flutningstækjum og að neikvæðum áhrifum á umhverfið frá rekstir fyrirtækisins sé haldið í lágmerki s.s. með réttri förgun sorps og úrgangsolíu.

 • Bílar og hjól mun skipuleggja og skrá neyðaráætlun um viðbrögð á hættustundum og skulu slíkar áætlanir endurspeglast í Áhættugreiningu fyrirtækisins.

 • Bílar og hjól mun skipuleggja umbætur í umhverfismálum.

Núverandi verkefni Bílar og hjól í umhverfismálum
 • Endurnýting: Takmarka kaup á varahlutum með endurnýtingu notaðra gæðavarahluta.

 • Fastur úrgangur(plast, pappír/pappi, járn, gler) er flokkaður og fluttur á endurvinnslustöðvar.

 • Endurvinnsla: Olíu og spilliefnum frá verkstæðinu er safnað saman og hún send til endurvinnslu eða eyðingar.

 • Endurvinnsla: Notaðir rafgeymar og hættulegur úrgangur er sent til endurvinnslu.

 • Endurunninn pappí er notaður þar sem því verður við komið í rekstri fyrirtækisins.

 • Umhverfisvæn efni notuð þegar mögulegt er.

 • Unnið eftir lista um hvað og hvernig eigi að flokka úrgang fyrirtækisins til endurvinnslu.

 • Allar upplýsingar um umhverfisvernd, endurvinnslu og flokkun eru sýnilegar starfsfólki og viðskiptavinum.

bottom of page